Hyperion Advies Hyperion Advies Hyperion Advies Hyperion Advies

Hyperion Advies

Hyperion Advies stelt de menselijke factor centraal.

Hyperion Advies

Een goed glas wijn staat voor de kwaliteit van leven.

Hyperion Advies

Het belangrijkste instrument om te komen tot een goed advies is observatie.

Hyperion Advies

Licht en Observatie krijgen hiermee vorm. De begrippen staan centraal voor Hyperion Advies.

Hyperion Advies

Verlichting door Observatie

Hyperion Advies heeft als missie organisaties te verbeteren; dit door de mensen die de organisatie vormen te ondersteunen om zich verder te ontplooien. Hyperion Advies richt zich op het verbeteren van de verbinding tussen de ontwikkeling van mensen in een organisatie en de ontwikkeling van de organisatie. Geen organisatie is hetzelfde; ieder mens is uniek. Mensen zijn daarmee het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Organisatieverbetering begint bij de mensen die er werken; een organisatie is een verzameling van mensen die eenzelfde doel nastreven. Daarom zijn interventies, juist omdat ze de menselijke maat als uitgangspunt hebben, altijd maatwerk. Het te bereiken resultaat voor de organisatie is richtinggevend. De trajecten van organisatieverbetering die door Hyperion Advies worden uitgevoerd zijn vanzelfsprekend gebaseerd op een uitgebreide analyse waarin de mens als uitgangspunt wordt genomen. Zonder mensen geen groei en geen verbetering. Kwaliteitszorg is een middel om die groei te borgen en heeft organisatieverbetering als doel.


Hyperion is één van de Titanen, de Titaan van het licht en van de observatie. Hyperion Advies heeft een missie: verlichting brengen in de organisatie. Het belangrijkste instrument van een organisatieadviseur om daarbij te komen tot een gedegen advies is observatie. Verlichting door observatie.

De Titaan is terug te vinden in de titel van een van de mooiste symfonieën die ik ken, de eerste symfonie van Gustav Mahler. Daarnaast komt de term Titaan terug in één van de mooiste boeken die ik heb gelezen, Titaantjes van Nescio.

Hyperion, de Titaan van de Observatie en van het Licht.

Hyperion Advies bestaat sinds 1 maart 2012.

Hyperion Advies

Verlichting door Observatie

Contactgegevens

Hyperion Advies

Wouter Verhoof
Heggenwikke 22
5056 BE Berkel-Enschot


e-mail : info@hyperion-advies.nl

telefoonnummer: 06-24520193

Contactformulier