Hyperion Advies Hyperion Advies Hyperion Advies Hyperion Advies

Hyperion Advies

Hyperion Advies stelt de menselijke factor centraal.

Hyperion Advies

Een goed glas wijn staat voor de kwaliteit van leven.

Hyperion Advies

Het belangrijkste instrument om te komen tot een goed advies is observatie.

Hyperion Advies

Licht en Observatie krijgen hiermee vorm. De begrippen staan centraal voor Hyperion Advies.

Opdrachten

Uitgevoerde opdrachten en werkervaring:

Opdrachten:

Certiked :
Kwaliteitszorg & Certificering, Certiked (oktober 2013 - heden)

Werkzaamheden:  

 1. Beoordelaar. Als beoordelaar voer ik audits uit op de ISO 9001 norm bij organisaties in de kennisintensieve dienstverlening.
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek :
HRM Adviseur, Stichting CPNB (2011 - heden)

Werkzaamheden:

 1. Opzetten, implementeren en continu verbeteren van het integraal HRM beleid;
 2. Adviseren en ondersteunen van het management inzake HR beleid en organisatieontwikkeling;
 3. Opzetten, implementeren en continu verbeteren van de functionerings- en beoordelingscyclus;
 4. Ontwikkelen van opleidingsbeleid;
 5. Ontwikkelen en implementeren van beleid betreffende instroom, doorstroom en uitstroom.
DOK Delft :
Beleid & Organisatieadvies, Stichting DOK Delft (2012 - heden) 

Werkzaamheden:

 1. Opzetten en uitvoeren van een effectmeting naar verschillende programma's op het gebied van taalbevordering en leesplezier.
 2. Opzetten en uitrollen van verschillende programma's op het gebied van taalbevordering en leesplezier bij biblioteken en instellingen met een maatschappelijke doelstelling. 

Openbare Bibliotheek Rivierenland :
Beleid & Organisatieadvies (juni 2014 - heden)
Werkzaamheden:     

1. Projectleider : het initiëren en aanjagen van het project en het monitoren van de resultaten.

Werkervaring:

Cubiss :

Organisatieadviseur in dienst (2006 - 2012)
Werkzaamheden intern:

 1. adviseren bibliotheken en culturele instellingen op het gebied van kwaliteitszorg (Implementeren PDCA cyclus, INK positiebepalingen), HRM (Implementeren HR Beleid, opzetten functiehuis, implementeren functionerings- en beoordelingssystematiek) en organisatieontwikkeling (visieontwikkeling, begeleiden van strategische organisatieverandertrajecten);
 2. begeleiden certificeringstrajecten bibliotheken;
 3. ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van tevredenheidsonderzoeken onder klanten, medewerkers en andere stakeholders;
 4. ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en opleidingen (o.a. op het gebied van kwaliteitszorg en visie- en organisatieontwikkeling)
Werkzaamheden extern:

 1. implementatietraject ISO 9001 certificering voor de kennisintensieve zakelijke dienstverlening geïnitieerd, begeleid en succesvol afgerond bij Cubiss;
 2. opzetten, implementeren en continu verbeteren van een integraal kwaliteitszorgsysteem (gebaseerd op het INK managementmodel);
 3. adviseren en ondersteunen van het management inzake kwaliteitsbeleid;
 4. ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en opleidingen (o.a. voor interne auditoren);
 5. voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van interne audits en verbetertrajecten.
Albeda College
Adviseur Kwaliteitszorg & Certificering in dienst (2002 - 2006)
Werkzaamheden:

 1. opzetten, implementeren en continu verbeteren van een integraal kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op het INK managementmodel
 2. adviseren en ondersteunen van het management inzake kwaliteitsbeleid;
 3. voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van interne audits en verbetertrajecten;
 4. opzetten, ondersteunen en stimuleren van het kwaliteitsdenken binnen de organisatie;
 5. ontwikkelen, afnemen en analyseren van tevredenheidsonderzoeken onder klanten, medewerkers en andere stakeholders;
 6. verbeteren en monitoren van producten en processen omtrent examinering;
 7. ontwikkelen, actualiseren en implementeren van kaders, regelingen en externe ontwikkelingen op kwaliteitsgebied;
 8. coördinatie van planning- en controlcyclus.

Hyperion Advies

Verlichting door Observatie

Contactgegevens

Hyperion Advies

Wouter Verhoof
Heggenwikke 22
5056 BE Berkel-Enschot


e-mail : info@hyperion-advies.nl

telefoonnummer: 06-24520193

Contactformulier